Logo
en ru pl

Dla ogrodu

Filtruj produkty

Typ produktu
1

Wybierz typ produktu na następnie interesujące Cię cechy.

Zastosowanie
2

Warunki klimatyczne i glebowe
3

Ile masz czasu na
pielęgnację trawnika?
4

Kategoria
2

Kategoria
2

Kategoria
2

Wyczyść filtr

ŁUBIN WĄSKOLISTNY

Łubin żółty jest rośliną strączkową gleb średniozwięzłych o odczynie zbliżonym do obojętnego. Charakteryzuje się średnim tempem wzrostu i krótkim okresem wegetacji. Wytwarza ok. 15 t/ha zielonej masy, zawierającej ok 40 kg azotu oraz znaczące ilości potasu, fosforu, wapnia i magnezu.

Gdzie kupić

Kategoria:   
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /rolimpexnasiona.pl/wp-content/themes/rolimpex/page-fgcatalog.php on line 179

Przydatność do upraw na stanowisku:    Gleby średniozwięzłe i zwięzłe

Ilość wysiewu:    2 kg nasion/100m2

ŁUBIN WĄSKOLISTNY GORZKI

Odmiany gorzkie (Mirela, Bar) łubinu wąskolistnego charakteryzują się większą przydatnością do uprawy na przeoranie jako nawóz zielony niż odmiany pastewne z uwagi na wyższe plony zielonej masy (ok 18t/ha). Ponadto można je bezpiecznie wysiewać w pobliżu kompleksów leśnych, gdzie nie są niszczone przez zwierzynę łowną. Mają szybkie tempo wzrostu i krótki okres wegetacji. Łubin wąskolistny gorzki dostarcza do gleby średnio 60 kg azotu, 30 kg fosforu i 40 kg potasu.

Gdzie kupić

Kategoria:   
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /rolimpexnasiona.pl/wp-content/themes/rolimpex/page-fgcatalog.php on line 179

Przydatność do upraw na stanowisku:    Gleby średniozwięzłe i zwięzłe

Ilość wysiewu:    2 kg nasion/100m2

ŁUBIN ŻÓŁTY

Łubin żółty jest rośliną motylkową dającą wysoki plon masy, szczególnie nadającą się do uprawy na glebach lekkich. Nie znosi gleb o odczynie obojętnym, zasadowym lub świeżo wapnowanych. W uprawie na nawóz zielony można uzyskać do 20 t/ha zielonej masy o wysokiej zawartości białka i składników mineralnych. Głęboki system korzeniowy umożliwia zbieranie z gleby składników pokarmowych trudno dostępnych dla innych roślin. Jest to roślina o działaniu fitosanitarnym i szybkim rytmie wzrostu. Dostarcza do gleby średnio na 1 ha 70 kg azotu, 25 kg fosforu, 70 kg potasu, 20 kg wapnia i 10 kg magnezu.

Gdzie kupić

Kategoria:   
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /rolimpexnasiona.pl/wp-content/themes/rolimpex/page-fgcatalog.php on line 179

Przydatność do upraw na stanowisku:    Wszystkie typy gleb o różnym stopniu uwilgotnienia

Ilość wysiewu:    2 kg nasion/100m2

PELUSZKA (Groch pastewny)

Peluszka jest rośliną strączkową o szczególnej przydatności uprawy na glebach średniozwięzłych i zwięzłych, charakteryzująca się krótkim okresem wegetacji. Do uprawy na nawóz zielony nadają się tylko odmiany uniwersalne (zielonkawo-nasienne jak np. Pelikan, Kormoran). Plon zielonej masy kształtuje się w granicach 10-11 t/ha, bogatej w białko i składniki mineralne. Rośliny w fazie kwitnienia dostarczają na 1 ha gleby ok 40 kg azotu, 25 kg potasu, 10 kg fosforu, 30 kg wapnia i 5 kg magnezu.

Gdzie kupić

Kategoria:   
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /rolimpexnasiona.pl/wp-content/themes/rolimpex/page-fgcatalog.php on line 179

Przydatność do upraw na stanowisku:    Gleby średniozwięzłe i zwięzłe

Ilość wysiewu:    2 kg nasion/100m2

BOBIK

Roślina o najwyższym potencjale plonowania spośród wszystkich bobowatych oraz najwyższym plonem białka z ha. Nasiona bobiku zawierają 25-30% białka wysokiej jakości szczególnie w przypadku odmian niskotaninowych. Zaliczany jest do roślin fitomelioracyjnych ze względu na silnie rozwinięty palowy system korzeniowy osiągający długość 110 cm. Zdolny jest do pobierania trudno dostępnych składników pokarmowych z głębszych warstw gleby przez co uwalnia nieprzyswajalny dla zbóż fosfor i potas. Po zbiorze nasion bobik pozostawia 4-5t resztek pożniwnych zawierających ok. 70 kg N, 20 kg P2O5 i 40 kg K2O. Bobik ma stosunkowo wysokie wymagania wodne. Najwyższe plony uzyskuje się na glebach ciężkich, dobrze uwilgotnionych o odczynie zbliżonym do obojętnego. Termin siewu jak najwcześniejszy. Nasiona należy wysiać na głębokość 8-10 cm, optymalna rozstawa rzędów 25 cm. Norma wysiewu ok. 250 kg/ha ( obsada roślin 45-50 roślin/m2).

Gdzie kupić

Kategoria:   
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /rolimpexnasiona.pl/wp-content/themes/rolimpex/page-fgcatalog.php on line 179

Przydatność do upraw na stanowisku:    Gleby ciężkie, dobrze uwilgotnione o odczynie zbliżonym do obojętnego.

Ilość wysiewu:    Ok. 250 kg/ha

WYKA JARA (Wyka siewna)

Roślina bobowata uprawiana głównie na paszę zieloną w siewie czystym lub w mieszankach na nasiona. Pomimo stosunkowo dużej zawartości białka (ok. 30 %) uprawiana jest głównie w celach reprodukcyjnych ze względu na zawartość szkodliwych alkaloidów. Wykę jarą w mieszankach można wysiewać z roślinami zbożowymi, bobowatymi oraz
słonecznikiem. Można ja uprawiać w plonie głównym, wtórym jak i w poplonach ścierniskowych. Wyka jara najlepiej plonuje na glebach zwięzłych, żyznych, zasobnych w składniki pokarmowe o uregulowanych stosunkach wodnych. Jest rośliną mało wrażliwą na niesprzyjające warunki klimatyczne, jednak źle znosi długotrwałą suszę. Odczyn gleby powinien być obojętny a nawet lekko zasadowy. Obsada roślin w siewie czystym w uprawie na nasiona powinna wynosić 200 szt/m2 co daje nam ok. 100-160 kg/ha. Na zielonkę w mieszankach dwuskładnikowych wysiewamy ok. 100kg wyki, w mieszankach trójskładnikowych wysiewamy 50-60 kg nasion. Termin zbioru to faza płaskiego strąka. Z 1 ha możemy zebrać ok. 25 t. zielonki, plon nasion to ok. 0,8-1t.”

Gdzie kupić

Kategoria:   
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /rolimpexnasiona.pl/wp-content/themes/rolimpex/page-fgcatalog.php on line 179

Przydatność do upraw na stanowisku:    Gleby zwięzłe, żyzne, zasobne w składniki pokarmowe o uregulowanych stosunkach wodnych

Ilość wysiewu:    Z 1 ha możemy zebrać ok. 25 t. zielonki, plon nasion to ok. 0,8-1t.

FACELIA

Facelia jest rośliną jednoroczną. Ma niewielkie wymagania glebowe, chociaż na glebach żyźniejszych lepiej plonuje. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością na suszę oraz dużą dynamiką wzrostu, dzięki czemu szybko zacienia glebę i zagłusza chwasty. Jest wytrzymała na jesienne przymrozki i chłody. Dostarcza ok. 15 t/ha zielonej masy, zawierającej ok. 36 kg azotu, 11 kg fosforu, 92 kg potasu, 55 kg wapnia i 4 kg magznezu.

Gdzie kupić

Kategoria:   
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /rolimpexnasiona.pl/wp-content/themes/rolimpex/page-fgcatalog.php on line 179

Przydatność do upraw na stanowisku:    Niewielkie wzmagania glebowe, lepiej plonuje na glebach żyźniejszych

Ilość wysiewu:    0,1 kg nasion/100m2

SERADELA

Roślina jednoroczna, jednokośna. Jest rośliną motylkową, przydatną szczególnie do uprawy na glebach lekkich. Charakteryzuje się powolnym początkowym wzrostem i dość długim okresem wegetacji. Dzięki silnie rozwiniętemu systemowi korzeniowemu pozostawia glebę czystą, pulchną i w dobrej strukturze. Uprawiana w poplonie dostarcza do gleby ok. 12t/ha zielonej masy zawierającej ok. 40 kg azotu, 70 kg potasu, 40 kg wapnia, 20 kg fosforu i 10 kg magnezu.

Gdzie kupić

Kategoria:   
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /rolimpexnasiona.pl/wp-content/themes/rolimpex/page-fgcatalog.php on line 179

Przydatność do upraw na stanowisku:    Wszystkie typy gleb o różnym stopniu uwilgotnienia

Ilość wysiewu:    0,6 kg nasion/100m2

1 4 5 6 7
Nasze marki

Gdzie kupić

en ru pl