Logo
en ru pl

Dla rolnictwa

Filtruj produkty

Typ produktu
1

Wybierz typ produktu na następnie interesujące Cię cechy.

Kategoria
2

Cechy
3

Kategoria
2

Kategoria
2

Brak
Wyczyść filtr

HORDA R-VI

Na gleby torfowe, okresowo zalewowe. Mieszanki te charakteryzuje wysoki i duży przyrost plonu z pierwszego zbioru traw. Przeznaczone są na siano lub sianokiszonkę. Ze względu na udział odmian traw trwałych zalecane są do zagospodarowania łąk położonych na siedliskach organicznych i mineralnych. Polecane są rolnikom – hodowcom bydła.

20% życica trwała, 5% życica wielokwiatowa, 20% kostrzewa łąkowa, 25% tymotka łąkowa,10% wiechlina łąkowa, 5% mietlica biaława, 5% koniczyna łąkowa, 10% koniczyna szwedzka

Gdzie kupić

Kategoria:   

GORCZYCA BIAŁA

Gorczyca jest cenną rośliną pastewną ze względu na bardzo szybkie tempo przyrostu zielonej masy i tolerancję na późny wysiew. Uprawiana na zielony nawóz dostarcza ok. 20 t/ha zielonej masy zawierającej ok. 60 kg azotu, 12 kg fosforu, 65 kg potasu, 40 kg wapnia i 3kg magnezu.

Gdzie kupić

Kategoria:   

Przydatność do upraw na stanowisku:    Gleby średniozwięzłe i zwięzłe

Ilość wysiewu:    0,2 kg nasion/100m2

NAGANO

Bardzo dobrze plonuje na terenie całego kraju. Odmiana wczesna – o najkrótszej słomie spośród wszystkich zarejestrowanych pszenżyt jarych oraz o dobrej odporności na wylęganie. Typowo paszowa o podwyższonej zawartości białka, dobrej odporności na porastanie ziarna w kłosie, ziarno grube o dobrym wyrównaniu. Termin kłoszenia i dojrzewania wczesny.

Gdzie kupić

Kategoria:   

MAESTOZO

Lider słabych gleb, tradycyjnej długości słomy. Bardzo wczesna – idealna na gleby słabe. Charakteryzuje się nadzwyczajną plennością na terenie całego kraju. Ziarno o wysokiej masie 1000 ziaren, bardzo dobre wyrównane z niewielkim udziałem pośladu. Dobra mrozoodporność i odporność na choroby. Odmiana przydatna do produkcji biogazu.

Gdzie kupić

Kategoria:   

GRANULOWANA KREDA OGRODNICZA

Jest nawozem wapniowym produkowanym z kredy pochodzenia naturalnego – kopaliny o dużej skuteczności odkwaszania i wysokiej zawartości węglanu wapnia. Doskonale nadaje się do nawożenia wszystkich zasadolubnych roślin tj. warzywa, kwiaty, trawniki, krzewy i drzewa owocowe. Sprawdza się w uprawach roślin wieloletnich i trawnikach, gdzie nie ma możliwości wymieszania nawozu z glebą, a użycie ograniczone jest do stosowania jedynie na powierzchni gleby, ponieważ granulki nawozu są łatwo rozpuszczalne i wnikają wraz z wodą z opadów i kondensacji wgłąb profilu glebowego. Opakowanie: 5 kg, 10 kg, 20 kg (worek foliowy).

Gdzie kupić

Kategoria:   

BYCZA TRAWA NKP-4

Mieszanka kośno-pastwiskowa z koniczyną białą i czerwoną ba gleby suche. Mieszanka przeznaczona jest na słabe i średnie gleby mineralne narażone na okresowe niedobory wody. Skład botaniczny oparto o najwartościowsze pod względem żywieniowym i gospodarczym gatunki traw oraz koniczynę łąkową i białą. Użyte gatunki bardzo dobrze zadarniają stanowisko znacznie spowalniając odparowywanie wody podczas niedoborów opadów. Dodatek koniczyny łąkowej i białej pozwala na uzyskanie dobrze zbilansowanej wysokiej jakości paszy objętościowej. Cechą charakterystyczną tej mieszanki jest szybki odrost i wysoka regeneracja oraz duża odporność na przegryzanie i przydeptywanie, co pozwala na użytkowanie przemienne kośno-pastwiskowe. Opakowanie: 9 kg (worek papierowy).

Gdzie kupić

Kategoria:   

LUNCH R-V

Przeznaczone na żyzne gleby mineralne o uregulowanych stosunkach wodnych. Przy intensywnej uprawie dają bardzo wysokie plony masy zielonej z przeznaczeniem na siana, a w związku z dużą zawartością węglowodanów również na zakiszanie.

25% życia trwała, 35% życica wielokwiatowa, 10% życica westerwoldzka, 5% kostrzewa trzcinowa, 5% kostrzewa łąkowa, 10% tymotka łąkowa, 10% koniczyna łąkowa

Gdzie kupić

Kategoria:   

RZEPAK OZIMY

Rzepak ozimy można róznież uprawiac na nawóz zielony. W porównaniu do innych roślin, np. gorczycy czy facelii, daje znacznie niższe plony zielonej masy z uwagi na powolne początkowe tempo wzrostu. Ponadto jest to roślina o dużych wymaganiach glebowych. Szczególnie przydatne są gleby żyzne, dobrze uwilgotnione. W okresie jesiennym osiąga zaledwie fazę rozety z 6-8 liści, rozdzielonych krótkimi międzywęźlami. Wytwarza ok. 11 t/ha zielonej masy, zawierającej ok. 40 kg azotu, 8 kg fosforu, 39 kg potasu, 26 kg wapnia i 2 kg magnezu.

Gdzie kupić

Kategoria:   

Przydatność do upraw na stanowisku:    Gleby żyzne, dobrze uwilgotnione.

Ilość wysiewu:    0,15 kg nasion/100m2

1 2 3 12
Nasze marki

Gdzie kupić

en ru pl