Logo
en ru pl

Dla rolnictwa

Filtruj produkty

Typ produktu
1

Wybierz typ produktu na następnie interesujące Cię cechy.

Kategoria
2

Cechy
3

Kategoria
2

Kategoria
2

Brak
Wyczyść filtr

BYCZA TRAWA N-KP1

Mieszanka kośno-pastwiskowa bez motylkowych na wilgotne i dobre gleby. Przeznaczona jest na żyzne gleby mineralne o uregulowanych stosunkach wodnych. Skład botaniczny oparty na życicach pozwala na uzyskanie wysokich plonów o dobrej jakości pokarmowej. Zielonka jest chętnie zjadana przez zwierzęta co znacząco wpływa na zwiększenie wydajności mlecznej krów. Wysoka zawartość węglowodanów znacznie ułatwia zakiszanie masy zielonej. Mieszanka przeznaczona głównie na zielonkę, siano i sianokiszonkę. Opakowanie: 9 kg (worek papierowy).

 

Gdzie kupić

Kategoria:   

BOBIK

Roślina o najwyższym potencjale plonowania spośród wszystkich bobowatych oraz najwyższym plonem białka z ha. Nasiona bobiku zawierają 25-30% białka wysokiej jakości szczególnie w przypadku odmian niskotaninowych. Zaliczany jest do roślin fitomelioracyjnych ze względu na silnie rozwinięty palowy system korzeniowy osiągający długość 110 cm. Zdolny jest do pobierania trudno dostępnych składników pokarmowych z głębszych warstw gleby przez co uwalnia nieprzyswajalny dla zbóż fosfor i potas. Po zbiorze nasion bobik pozostawia 4-5t resztek pożniwnych zawierających ok. 70 kg N, 20 kg P2O5 i 40 kg K2O. Peluszka jest rośliną strączkową o szczególnej przydatności uprawy na glebach średniozwięzłych i zwięzłych, charakteryzująca się krótkim okresem wegetacji. Do uprawy na nawóz zielony nadają się tylko odmiany uniwersalne (zielonkawo-nasienne jak np. Pelikan, Kormoran). Plon zielonej masy kształtuje się w granicach 10-11 t/ha, bogatej w białko i składniki mineralne. Rośliny w fazie kwitnienia dostarczają na 1 ha gleby ok 40 kg azotu, 25 kg potasu, 10 kg fosforu, 30 kg wapnia i 5 kg magnezu.

Gdzie kupić

Kategoria:   

Przydatność do upraw na stanowisku:    Gleby ciężkie, dobrze uwilgotnione o odczynie zbliżonym do obojętnego.

Ilość wysiewu:    Ok. 250 kg/ha

EUNOVA

„Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na mączniaka oraz dobrą odpornością na pozostałe choroby jęczmienia. Ziarno duże, dobrze wyrównane. Wśród odmian pastewnych wyróżnia się podwyższoną zawartością białka. Odmiana o wczesnym terminie kłoszenia i średnio wczesnym terminie dojrzewania. Rośliny średniej wysokości, o dobrej odporności na wyleganie. Wysoka tolerancja na okresowe niedobory wody.

Gdzie kupić

Kategoria:   

KWS TRISOL

Bardzo dorodne ziarno – najwyższa masa 1000 ziaren 52,7 g oraz doskonałe wyrównanie ziarna 98%. Duża zawartość cukrów prostych – słodka smaczna pasza dla zwierząt. Wysoka odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną – zdrowszy łan, lepsze plony. Dobra odporność na fuzariozę kłosa – lepszy surowiec do wyprodukowania zdrowej paszy. Wśród pszenżyt czołowa tolerancja na zakwaszenie gleby – możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych.

Gdzie kupić

Kategoria:   

INNBIO

Nawozy organiczne innbio to innowacyjne i biologiczne produkty naturalnego pochodzenia, które stanowią skuteczną alternatywę dla środków chemicznych stosowanych w ogrodnictwie, sadownictwie i rolnictwie. Innbio to w 100% naturalny nawóz azotowo-potasowy z pożytecznymi mikroorganizmami oraz mieszaniną naturalnych mikroelementów: siarki, boru, magnezu i cynku. W gamie produktów znajdziemy produkty dedykowane do warzyw, owoców, trawnika oraz kwiatów domowych i balkonowych. Opakowanie: 2 l (kanister ze spryskiwaczem), 1l (butelka).

Gdzie kupić

Kategoria:   

POP IV

Mieszanka poplonowa jednoroczna lub dwuletnia. Mieszanka przenaczona do wysiewu po plonie głównym. Wysiewana bardzo szybko po zbiorze plonu głównego zapewnia dodatkową ilość paszy w okresie późno letnim oraz jesiennym. Nasiona kiełkują bardzo szybko hamując rozwój chwastów. Poplon może być używany jako nowy założony użytek zielony z okresem użytkowania maksymalnie do przyszłej jesieni lub też jako poplon ścierniskowy do przyorania na jesień lub wczesną wiosnę. Życice zawierają w swoim składzie wysoki poziom węglowodanów prostych wpływających na smakowitość paszy i ułatwiających zakiszanie paszy. Udział wyki i koniczyny perskiej w mieszance wzbogaca zielonkę w białko, a dzięki symbiozie z bakteriami Rizobium w brodawkach na korzeniach dostarcza znacznej ilości azotu do gleby. Zalecana dawka startowa azotu wynosi 70 kg N. Termin siewu bezpośrednio po zbiorach. 40% życica westerwoldzka, 35% życica wielokwiatowa, 15% koniczyna perska, 1o% wyka jara.

Gdzie kupić

Kategoria:   

MELBA R-1

Charakteryzują się szybkim odrostem oraz wysoką regeneracją. Polecane są głównie na zakładanie pastwisk krów mlecznych ze względu na zawartość koniczyny białej. Skład mieszanek dostosowany jest także do wypasania koni, znoszą niskie przygryzanie i udeptywanie. Mieszanki są wysoce energetyczną paszą dla zwierząt.

Gdzie kupić

Kategoria:   

WYKA JARA (Wyka siewna)

Roślina bobowata uprawiana głównie na paszę zieloną w siewie czystym lub w mieszankach na nasiona. Pomimo stosunkowo dużej zawartości białka (ok. 30 %) uprawiana jest głównie w celach reprodukcyjnych ze względu na zawartość szkodliwych alkaloidów.Wykę jarą w mieszankach można wysiewać z roślinami zbożowymi, bobowatymi oraz słonecznikiem. Można ja uprawiać w plonie głównym, wtórym jak i w poplonach ścierniskowych. Wyka jara najlepiej plonuje na glebach zwięzłych, żyznych, zasobnych w składniki pokarmowe o uregulowanych stosunkach wodnych. Jest rośliną mało wrażliwą na niesprzyjające warunki klimatyczne, jednak źle znosi długotrwałą suszę. Odczyn gleby powinien być obojętny a nawet lekko zasadowy. Obsada roślin w siewie czystym w uprawie na nasiona powinna wynosić 200 szt/m2 co daje nam ok. 100-160 kg/ha. Na zielonkę w mieszankach dwuskładnikowych wysiewamy ok. 100kg wyki, w mieszankach trójskładnikowych wysiewamy 50-60 kg nasion. Termin zbioru to faza płaskiego strąka. Z 1 ha możemy zebrać ok. 25 t. zielonki, plon nasion to ok. 0,8-1t.

Gdzie kupić

Kategoria:   

Przydatność do upraw na stanowisku:    "Glebt zwięzłe, żyzne, zasobne w składniki pokarmowe o uregulowanych stosunkach wodnych"

Ilość wysiewu:    Z 1 ha możemy zebrać ok. 25 t. zielonki, plon nasion to ok. 0,8-1t.

1 2 3 12
Nasze marki

Gdzie kupić

en ru pl