Logo
en ru pl

Pytania – rolnictwo

Racjonalne nawożenie:

W celu zapewnienia komponentom runi najlepszych warunków wzrostu i rozwoju koniczne jest pełne pokrycie potrzeb roślin na składniki pokarmowe.

Racjonalne nawożenie powinno być ustalone w oparciu o takie czynniki, jak zasobność gleby i kompleks przydatności rolniczej. W warunkach średniego zaopatrzenia gleby w składniki pokarmowe dawki nawozów mineralnych pod trawy czystego siewu wynoszą: przedsiewnie – 60 kg N, 60- 80 kg P2O5 i 120-140 kg K2O na ha, a pogłównie – 150-240 kg N (w dawkach podzielonych po 50-60 kg na 1 ha pod każdy pokos), 40-60 kg P2O5 i 50-80 kg K2O na ha (w dwóch dawkach wiosną i po pierwszym pokosie).

Przy nawożeniu należy uwzględnić wapnowanie, które jest niezbędne do życia roślin oraz zachowania pożądanego odczynu gleby i utrzymania jej we właściwej strukturze. Trawy wymagają pH 5,5-6,5. Efekty wapnowania widoczne są dopiero w drugim roku po wykonaniu zabiegu, natomiast działanie wapnia na odczyn gleby trwa 4 lata.

Jednorazowe wapnowanie przed siewem traw na ogół wystarcza na cały okres ich użytkowania w zmianowaniu polowym.

Nasze marki

Gdzie kupić

en ru pl