Logo
en ru pl

вопросов – сельское хозяйство

Odpowiedni termin zbioru i częstotliwość koszenia:

Zasadnicze znaczenie dla produkcji pasz na gruntach ornych ma pierwszy odrost, ponieważ stanowi około 50% plonu rocznego. Dla jakości paszy bardzo ważny jest właściwy termin zbioru traw, który powinien być wykonany najpóźniej w fazie pełni kłoszenia się roślin.

Wiosną rośliny rosną i rozwijają się bardzo intensywnie, dlatego też w szybkim tempie zmienia się ich struktura. Opóźnienie koszenia powoduje zmniejszenie się zawartości białka, natomiast wzrasta zawartość węglowodanów strukturalnych, które wpływają na pogorszenie jakości paszy oraz spadek jej strawności. Dzienny spadek strawności u traw waha się od 0,3 do 0,5% w zależności od gatunku i odmiany. Zmniejsza się także wartość energetyczna i białkowa paszy. Zaspokojenie potrzeb pokarmowych wysokowydajnych krów mlecznych możliwe jest tylko przy wysokiej koncentracji energii.

Zielonka z traw zbieranych w okresie kwitnienia zapewnia z reguły tylko pokrycie potrzeb bytowych, natomiast trawy wcześniej koszone zapewniają pokrycie potrzeb energetycznych krów przy średniej produkcji mleka (12-15 l).

Ponadto pasza wyprodukowana z runi wcześniej skoszonej jest bardziej smakowita, a zarazem chętniej pobierana przez zwierzęta w większych ilościach, co wpływa na wzrost wydajności.

Zakonserwowana ruń, zebrana w stadium kłoszenia umożliwia produkcję 3000 l mleka od krowy rocznie, co stanowi o 27% więcej, niż podobnej paszy, ale koszonej w stadium początku kwitnienia i aż o 68% więcej w przypadku paszy pozyskanej z łąki koszonej w fazie pełni kwitnienia.

Z terminem zbioru ściśle związana jest częstotliwość koszenia. Najlepszą jakość paszy uzyskujemy w warunkach częstego cztero-, a w sprzyjających warunkach pogodowych i przy obfitym nawożeniu nawet pięciokośnego zbioru roślin. Pierwszy pokos wykonujemy w fazie początku kłoszenia, a kolejne, co 30-35 dni. Bardzo dobrze znoszą takie użytkowanie życice, festulolium, kostrzewy i kupkówka, natomiast z mniejszą częstotliwością kosimy tymotkę, ze względu na powolny wzrosty początkowy i stokłosę uniolowatą, ze względu na słabe odrastanie po skoszeniu.

Наши марки

Где купить?

en ru pl