Logo
en ru pl

Pytania – rolnictwo

Jakie jest odpowiednie stanowisko w zmianowaniu i agrotechnika siewu?

Trawy pastewne na ogół nie mają specjalnych wymagań, co do stanowiska w zmianowaniu. Mogą być wysiewane od wczesnej wiosny do połowy września, co umożliwia wykorzystanie różnych stanowisk. Najlepszym przedplonem dla nich są rośliny okopowe uprawiane na oborniku, które są jednocześnie najlepszym przedplonem dla zbóż jarych. W praktyce więc stosuje się najczęściej wsiewkę traw w zboża jare, ale dobrymi roślinami ochronnymi dla nich są również inne zboża uprawiane na ziarno oraz rzepak ozimy.

Trawy należy wysiewać siewnikiem zbożowym, w rozstawie 10-15 cm, na głębokość 1-2 cm.. Wysiew traw w zboża jare należy wykonywać w poprzek rzędów zbóż, w tym samym terminie, ale dwoma przejazdami.

Nie należy wysiewać traw pastewnych na pola zaperzone.

Nasze marki

Gdzie kupić

en ru pl